تاريخ : دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ | 16:51 | نویسنده : داووود پناهی مقدم
بهترین و زیباترین چیزها در دنیا قابل دیدن و لمس کردن نیستند—باید آنها را با قلبتان احساس کنید.

*********

خداوند آزادی را آفرید و بشر بندگی را.

*********

یک پرنده ی کوچک که زیر برگها نغمه سرایی می کند برای اثبات خدا کافیست...

*********

در بن بست راه اسمان باز است پرواز بیاموز********ب

رای زندگی فکر کنید ،اما غصه نخورید.

******

هر روز شیطان لعنتی خط های ذهن مرا اشغال می کند

هی با شماره‌های غلط ، زنگ می‌زند،‏

آن وقت من اشتباه می کنم و او با اشتباه های دلم حال می کند.

دیروز یک فرشته به من می‌گفت: تو گوشی دل خود را بد گذاشتی

آن وقت ها که خدا به تو زنگ می‌زد

(حی علی الصلوة ).

چرا جواب ندادی ؟؟!!؟!